privacy

statement

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons bureau. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij Accountselect Werving en Selectie en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Accountselect Werving en Selectie. Je dient je ervan bewust te zijn dat Accountselect Werving en Selectie (hierna te noemen Accountselect) niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Accountselect respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Accountselect handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Accountselect te gebruiken, dan wel door de website van Accountselect te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor onze dienst, werving en selectie (hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Accountselect of die van een derde partij. Vastleggen en verwerking van gegevens In het kader van de dienstverlening legt Accountselect gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Accountselect en in deze privacyverklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

• (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, diploma’s, personele documenten, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
• Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
• VAR verklaringen;
• Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze privacyverklaring.Wij leggen gegevens vast om:
• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
• De elektronische versie van een eventuele nieuwsbrief te sturen;
• Gebruikers op de hoogte te houden van interessante vacatures
• Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
• Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.

 

Bewaartermijn van de personeelsgegevens

Als een kandidaat zich inschrijft bij Accountselect of expliciet toestemming geeft om zijn/haar persoonsgegevens in onze database te bewaren, is dat een start van een over het algemeen langdurige relatie. Aangezien kandidaten normaliter niet jaarlijks of vaker van baan wisselen, moeten deze persoonsgegevens langere tijd beschikbaar zijn. Om die reden is onze bewaartermijn 5 jaar.

 

Gegevensbeveiliging

Accountselect spant zich in, samen met haar ICT-leveranciers, om persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Zo is de website van Accountselect voorzien van een SSL-certificaat. Het verzenden of ontvangen van gegevens via internet in zijn algemeenheid kan echter nooit volledig veilig gegarandeerd worden. Wij zullen echter strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Toegang tot de gegevens

Accountselect maakt gebruik van een database/kandidatenbestand, in de zoektocht naar geschikte kandidaten voor opdrachtgevers zoals: werkgevers, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de database verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt. Accountselect gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Accountselect. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

Accountselect zal, behalve in de gevallen die hier in deze privacyverklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

 

Bijzondere Persoonsgegevens

Accountselect legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je (pas)foto toestuurt of deze in jouw cv plaatst (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je je pasfoto weer laten verwijderen uit je profiel.

 

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

 

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Accountselect is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. Accountselect is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website Accountselect. Evenmin is Accountselect verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/ of toegang tot de website. Accountselect is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wil passen of uit onze bestanden wil laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

 

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Accountselect kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Accountselect plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

Automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Accountselect. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Accountselect plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: info@accountselect.nl of bellen op nummer: 053-4619134.

type your search
a

Reach out to us anytime and lets create a better future for all technology users together, forever. We are open to all types of collab offers and tons more.